icon title DỊCH VỤ

Dịch vụ cơ khí, bảo trì, bảo dưỡng

- Nhận đơn hàng gia công hàng loạt (làm bằng máy CNC) hay nhỏ lẻ (máy cơ)
- Nhận hợp đồng nghiên cứu chế tạo, bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị
- Mua bán, nhập khẩu máy cơ khí đã qua sử dụng

Bảo Trì máy móc cơ khí công nghiệp là duy trì và sửa chữa thiết bị nhà máy và các loại máy móc công nghiệp khác như: hệ thống vận chuyển, máy móc thiết bị sản xuất, băng chuyền, băng tải xích, bộ truyền động răng, bánh dây đai (buly)